DERNEK HABERLERİ

Anayasa Mahkemesi Kararı Gereği Göreve Dönüş İçin Başvuru Dilekçesi

Anayasa Mahkemesi Kararı Gereği Göreve Dönüş İçin Başvuru Dilekçesi

ÜYELERİMİZİN GÖNDERDİĞİ İTİRAZ DİLEKÇESİ (attachments/article/1813/DİLEKÇEMİZ-ESKİ+KADROYA+ATANMA55.pdf) EDİTÖR NOTU; Anayasa Mahkemesi kararının yalnızca bizi ilgilendiren kısmının fotokopisi yeterli olacaktır.

MEB’te yapılan görüşmenin sonuçları

MEB’te yapılan görüşmenin sonuçları

Bugün Dernek Başkanımız Selim KAYA ile birlikte bir grup şahsa bağlı eğitim uzmanı arkadaşımız Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları ile görüştü....

AYM Kararları Geriye Dönük Yürütülebilir mi?

AYM Kararları Geriye Dönük Yürütülebilir mi?

Görevden alınan taşra yöneticilerinin AYM kararından sonra zihinlerinde şu soru oluştu; Anayasa Mahkemesi Kararları geriye doğru yürütülebilir mi? Karardan olumsuz...

Merkez ve Taşra teşkilatı yöneticileri ile ilgili gerekçeli karar ve hükümler….

Merkez ve Taşra teşkilatı yöneticileri ile ilgili gerekçeli karar ve hükümler….

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2014/88 Karar Sayısı: 2015/68 Karar Tarihi: 13.7.2015 İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri M....

652 KHK’Yİ KISA DEĞERLENDİRME

14 Eylül tarihinde yayınlanan 652 sayılı KHK heyecan yarattı. İncelediğinizde yeni genel müdürlük yapılanmalarından tutunda ek ödemeye, atamaya kadar birçok konuda yenilikler getiriyor, değişimi içeriyor. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum;  1983 yılında yayınlanan 3797 sayılı önceki teşkilat yasasının kaldırılması gerekiyordu. Günün şartlarına uygun bir teşkilat yasasına ihtiyaç vardı. Yeni teşkilat yasası birçok sorunu ortadan kaldırmıştır. Özellikle genel müdürlük sayısının azaltılması, rotasyonun teşkilat yasasında yer alması gibi…

Yalnız gördüğümüz bir, iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. 14 Eylül tarihinde yayınlanan Teşkilat yasasının bazı maddeleri, 02 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 662 ve 666 sayılı KHK lar ile değiştirildi. Yani yaklaşık iki ay sonra değişikliğe gidildi. 662 sayılı KHK nin 78. Maddesi ile 652 sayılı KHK da ki 7 madde de değişiklik yapıldı. Yayınlandığı günden beri yöneticilerin rotasyonu ile ilgili eleştiri konusu olan 37. Maddeye, 662nin 78. Maddesinin e bendi ile ek yapıldı. Daha önce okul müdür yardımcıları ve başyardımcıları rotasyonu ile ilgili sendikalar Bakanlığı uyardılar. Müdür yardımcılarından ve başyardımcılardan bazıları 652 KHK da hüküm olmadığı için rotasyonu mahkemeye taşıdılar. Bunlara hiç gerek yoktu. Bu değişiklik önceden yapılabilir ya da en başta dikkat edilebilirdi. 

Benzer sorun il milli eğitim müdür yardımcıların da var. Taşra teşkilatı yöneticileri ve il eğitim denetmenlerine rotasyon uygulaması yasa ile kesinleşirken, bu unvanlarda(il müdür yard.) çalışanların KHK ya eklenmemesini anlamış değilim. İl milli eğitim müdür yardımcılığı makamları kaldırılacak mı? Bunun başka açıklaması olmasa gerek. Bu kadrolar şube müdürlüklerine dönüştürülecek bile olsa kazanılmış hak diye bir şey var. 652 s.KHK nin 37. Maddesine, şube müdürlerine rotasyon mevzuatı yayınlanmadan yeniden ek yapılmalıdır. Yapılmadığı takdirde hukuki problemler doğacaktır. Boşuna insanlar mahkeme kapılarına gitmesinler. Tıpkı okul müdür, müdür yardımcılarında olduğu gibi… Bunun önüne geçmek lazım.

Bir de 666 sayılı yasa ile 652 sayılı KHK nin 42. Maddesinde yapılan değişiklikler var. 42. Maddeye dayanılarak 26 Ekim 2011 tarihinde ek ödeme cetvelleri yayınlandı. Sonrası malum kıyametler koptu. Üç sendika konuyu zaman kaybetmeden yargıya taşıdı. Şube müdürleri ve şeflere bölge bölge ek ödeme oranları belirlendi. Daha önce alınan ek ders ücreti ortalamasından daha az ek ödeme miktarları belirlendi. Ama bu uygulama da 14 Ocak’tan geçerli olmak üzere 666 sayılı kanun 12. Maddesinin s), bb), u bendi ile yürürlükten kaldırıldı. Yani memurlar arasında ayrımcılık getiren uygulama 4 ay yürürlükte kalmış oldu.

Bu iki uygulamadan da binlerce insan etkilendi. Bu kadar kısa zamanda geri dönüşler yaşandı. Mağduriyetler oluştu. Teşkilat Yasaları gibi önemli KHKler hazırlanmadan önce kamuoyunda tartışılmalıdır. Ya da yayınlandıktan hemen sonra yapılan eleştiriler dikkate alınmalı kısa zaman içerisinde gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Eğer sendikaların okul müdür yardımcıları ve başyardımcılarının rotasyonu ile ilgili önerileri zamanında dikkate alınıp KHK ya ekleme yapılabilseydi, Bugün birçok dava açan yönetici dava açmayacaktı. En azından zihinlerde konu daha berrak olacaktı.

652 s.KHK de yer almayan ve kafama takılan bir başka konu daha var. Bakan yardımcılığı! Teşkilat yasasında, Bakan Yardımcısından bahsetmiyor. Bakan Yardımcısının görev alanı nedir? Böyle bir makamın kurum hiyerarşisinde yeri neresidir? Belirsiz görünüyor. Teşkilat yasasında görev tanımın olması gerekirdi diye düşünüyorum. Kaldı ki 1 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 655 sayılı teşkilat yasasında Bakan Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir. Ancak doğrusu diğer bakanlıkların teşkilat yasalarında bakan yardımcılığı kadrolarını göremedim. Görevi, yasa ve yönetmelikler ile tanımlanmamış bir makam olamaz. Bence, bu hususta KHK ye ek yapılmalıdır.

Yasa ve yönetmelikler aynı zamanda hukuk metinleri, kurumun işleyişinin kılavuzudur. Önemli bir metin belgesidir. Yasal düzenlemeler yapılırken STK ların önerilerine dikkat etmek lazım. Yasal düzenlemeler yayınlanmadan değerlendirme sürecinde önerileri dikkate alma, kararların uygulanabilirliğini arttıracağı gibi mağduriyetleri de azaltacaktır. Bizim yazdığımız görüş öneri ve eleştirilerimizi de o çerçeve de değerlendirmek gerekir. Daha iyiye, daha güzele, daha doğruya ulaşmak için bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.

Davut ÇALIŞKAN

UEYDER Bşk Yard. 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

BASIN AÇIKLAMALARI

AYM Kararları Uygulanmalıdır

AYM Kararları Uygulanmalıdır

Anayasa Mahkemesi, idarenin yapmış olduğu uygulamalar ile ilgili olarak hukuka uygunluk denetimi yapmaktadır. İdarenin aldığı kararların gerek hukuka ve gerekse...

Okullara Özgecan alarmı verilmeli

Okullara Özgecan alarmı verilmeli

Ailelerden okullara çağrı var Mersin’in Tarsus İlçesinde ‘Özgecan’ isimli üniversite öğrencisinin öldürülmesi üzerine tüm Türkiye ayağa kalkarken; gözler hem...

Şube Müdürleri Nereye Atanır/Atanamaz?

Şube Müdürleri Nereye Atanır/Atanamaz?

25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan...

Tüm taşra yöneticileri sendikalara üye olabilmelidir

Tüm taşra yöneticileri sendikalara üye olabilmelidir

İnsanların vazgeçilmez, devredilmez ve dokunulmaz doğal hakları vardır. İnsan hakları içinde yer alan “örgütlenme hakkı” uluslararası birçok temel belgede...

GÜNDEM HABERLER

AYM'nin Kararına göre MEB yöneticileri göreve döner mi?

AYM'nin Kararına göre MEB yöneticileri göreve döner mi?

Tıklayınız (http://www.memurlar.net/haber/527737/). Karar uzun süredir okul yöneticilerinin durumu...

Eğitim Uzmanlarının ataması başladı

Eğitim Uzmanlarının ataması başladı

24 Temmuz tarihinde yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararı gereği eğitim uzmanlarından...

EBS, AYM kararları geriye doğru işlemez(!)

EBS, AYM kararları geriye doğru işlemez(!)

Anayasa Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye...

Taşra Yöneticilerinin Kararnameleri Yazılmalıdır

Taşra Yöneticilerinin Kararnameleri Yazılmalıdır

AYM YARIN TARİHİ BİR KARAR VERECEK (http://www.personelmebhaber.net/aym-yarin-tarihi-bir-karar-verecek/127624/) haberinde konu detaylandırılmıştır....

“Taşra Yöneticilerinin AYM Kararından sonra dava açma süreci”

“Taşra Yöneticilerinin AYM Kararından sonra dava açma süreci”

AYM kararı ile mağduriyetleri tesbit edilen Şahsa Bağlı Eğitim Uzmanlarından...

“AYM, Hangi Gerekçe ile İptal Kararı Verdi”

“AYM, Hangi Gerekçe ile İptal Kararı Verdi”

Taşra teşkilatı eğitim yöneticileri ile merkez teşkilatı şube müdürlerinin şahsa...